offlinemode
Cat credit использует файлы cookie на этом сайте для улучшения работы. Нажимая кнопку “Принять”, Вы соглашаетесь с этим.

Юридическая информация

ЮРИДИЧНА ІНФОРМАЦІЯ 

Вся інформація про Фінансову компанію, правила використання, фінансова звітність та інше.


ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 


ПОВНЕ НАЙМЕНУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕРОНА» 

ІДЕНТИЦІКАЦІЙНИЙ КОД: 41602157

ДАТА ТА НОМЕР ЗАПИСУ В ЄДИНОМУ ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ:

19.09.2017

1 070 1009.2 0000 069659


Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, №4561 від 19.12.2017 «Про видачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕРОНА» видано ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на: надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту; надання послуг з факторингу»


МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ:


Код території за КОАТУУ: 8038000000

Адреса: 04073, м. Київ, Оболонський район, проспект Степана Бандери, будинок 8 корпус 6.БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ:


IBAN-рахунок № UA33 305299 00000 26508036700039
ПЕРЕЛІК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ТОВ "ФК "ВЕРОНА":- надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

- надання послуг з факторингу
РЕЖИМ РОБОЧОГО ЧАСУ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ:
Робочі дні:

З понеділка по п’ятницю з 09:00 год. до 18:00 год.

Години перерви з 13:00 до 14:00 год.

Вихідні дні: субота та неділя.

Контакт-центр працює цілодобово, без вихідних. 
ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСНИКІВ, В ТОМУ ЧИСЛІ ВЛАСНИКІВ ІСТОТНОЇ УЧАСТІ ТОВ "ФК "ВЕРОНА":


АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КУБ ІНВЕСТ»

Код ЄДРПОУ засновника: 41991787

Частка в статутному капіталі складає 50,2%.


ХЛЕБНІКОВА ОЛЬГА ІВАНІВНА

РНОКПП: 2252615524, Україна

Частка в статутному капіталі складає 9,0%.


БЛУДОВ ПАВЛО ДМИТРІЙОВИЧ

РНОКПП: 3417005034, Україна

Частка в статутному капіталі складає 9,0%.


БЛУДОВА ГАННА ОЛЕКСАНДРІВНА

РНОКПП: 2333801121, Україна

Частка в статутному капіталі складає 9,0%.


ТОНКАЛЬ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

РНОКПП: 3421214913, Україна

Частка в статутному капіталі складає 3,0%.


ТІТАМИР ЕВЕЛІНА СЕРГІЇВНА

РНОКПП: 3092016106, Україна

Частка в статутному капіталі складає 9,9%.


ПОЛТЄВ АНТОН ЕДУАРДОВИЧ

РНОКПП: 3309121997, Україна

Частка в статутному капіталі складає 9,9%.


ВІДОМОСТІ ПРО ОСІБ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ КОНТРОЛЬ ЗА ФІНАНСОВОЮ УСТАНОВОЮ:

Опосередкований вплив

ТІТАМИР АРСЕНІЙ ОЛЕГОВИЧ

РНОКПП: 3769101196, Україна


ВІДОМОСТІ ПРО СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВ «ФК «ВЕРОНА»:

- наглядова рада наразі не створена


ВІДОМОСТІ ПРО СКЛАД ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ТОВ «ФК «ВЕРОНА»:

Хлебнікова Ольга Іванівна, Директор


ВІДОМОСТІ ПРО ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ТОВ «ФК «ВЕРОНА»:

Фінансова компанія – немає відокремлених підрозділів.


ВІДОМОСТІ ПРО ЛІЦЕНЗІЇ ТА ДОЗВОЛИ- Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ФК №964 від 05.12.2017, видане Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

- Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 4561 від 19.12.2017 «Про видачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕРОНА» ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на: надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту; надання послуг з факторингу»; статус ліцензії – чинна.


ВІДОМОСТІ ПОРУШЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ПРО БАНКРУТСТВО, ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЦЕДУРИ САНАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИТовариство не перебуває в процесі провадження у справі про банкрутство або застосування до нього, процедури санації.


РІШЕННЯ ПРО ЛІКВІДАЦІЮ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИТовариство не перебуває в процесі припинення (ліквідації).


ПЕРЕД УКЛАДЕННЯМ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ, ТОВАРИСТВО РОЗКРИВАЄ КЛІЄНТАМ (СПОЖИВАЧАМ) ВИЗНАЧЕНУ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЮ, ЯКА ВКЛЮЧАЄперелік послуг, що надаються фінансовою установою, порядок та умови їх надання, - розміщених на веб-сайті Товариства, що визначені Внутрішніми правилами надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту Товариства, відповідно до отриманих Ліцензій та Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, виданих на підставі Розпоряджень НАЦКОМФІНПОСЛУГ, згідно статутної діяльності Товариства.


ВАРТІСТЬ, ЦІНУ/ТАРИФИ, РОЗМІР ПЛАТИ (ПРОЦЕНТИ) ОТРИМАНИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГвартість, ціну/тарифи та розмір плати (проценти) отриманих фінансових послуг визначаються відповідно до умов Договору про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, згідно якого клієнт бажає отримати фінансову послугу.Інша інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до закону:


ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИзвіт про корпоративне управління фінансової установи не розкривається в зв’язку з тим, що фінансова установа не створена у формі акціонерного товариства.


МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ФІНАНСОВОЮ УСТАНОВОЮ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ТА ПОРЯДОК УРЕГУЛЮВАННЯ СПІРНИХ ПИТАНЬ, ЩО ВИНИКАЮТЬ У ПРОЦЕСІ НАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ПОСЛУГИ - Якщо споживач фінансових послуг вважає, що з боку ТОВ «ФК «ВЕРОНА» мало місце порушення його прав та охоронюваних законом інтересів, він має право звернутися до фінансової установи:

* письмово, шляхом надсилання звернення за місцезнаходженням Товариства

* електронною поштою на адресу: support@catcredit.net

* шляхом усного  звернення (особисте  або за  допомогою засобів телефонного зв’язку за номерами телефонів: 0 800 216 777 ТОВ «ФК «ВЕРОНА» здійснює розгляд звернень громадян у відповідності до Закону України «Про звернення громадян», Закону України «Про інформацію», Закону України «Про захист персональних даних». Перелік контактних даних ТОВ «ФК «ВЕРОНА» зазначено на веб-сайті за посиланням: https://catcredit.net/uk/legal

  За результатом розгляду скарг фінансова установа направляє відповідь Споживачу у спосіб в який надійшла скарга. Відповідь містить в собі інформацію про задоволення вимог Споживача або відхилення (як повністю так і в частині). Спори між сторонами вирішуються шляхом переговорів, а у разі неможливості у судах.

  Споживач фінансових послуг може звертатися до Національного банку України, наділеного функцією здійснення захисту прав споживачів фінансових послуг (контактні  дані  розміщені  за  посиланням:  https://bank.gov.ua/ua/contacts-details#section-2) та до Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів  і  захисту  споживачів  (контактні  дані  розміщені  за  посиланням: https://dpss.gov.ua/zvyazkizgromadskistyu/zvernennya-gromadyan)

 - Гарантійні фонди чи компенсаційні схеми не передбачені.РОЗМІР ВИНАГОРОДИ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ У РАЗІ, КОЛИ ВОНА ПРОПОНУЄ ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ІНШИМИ ФІНАНСОВИМИ УСТАНОВАМИфінансова установа не пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами.


УМОВИ НАДАННЯ ДОДАТКОВИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ТА ЇХ ВАРТІСТЬдодаткові фінансові послуги фінансовою установою не надаються.


ПОРЯДОК СПЛАТИ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ ЗА РАХУНОК ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ В РЕЗУЛЬТАТІ ОТРИМАННЯ ФІНАНСОВОЇ ПОСЛУГИне передбачена сплата податків або зборів за рахунок позичальника.


ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ З ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ ВНАСЛІДОК ДОСТРОКОВОГО ПРИПИНЕННЯ НАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ПОСЛУГИ

визначені умовами ВНУТРІШНІХ ПРАВИЛ НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕРОНА» та Примірного договору про НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕРОНА».


ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, ОКРІМ ЙОГО ІСТОТНИХ УМОВ ТАКОЖ ПЕРЕДБАЧАЄ* наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг,

* строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору,

* мінімальний строк дії договору,

* наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій,

* порядок внесення змін та доповнень до договору,

* неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансових послуг,

* захист позичальників, які відносяться до категорії військовослужбовців, резервістів та військовозобов’язаних,

* можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг,

* наявність у клієнта можливості вивчити договір і з’ясувати чи його зміст відповідає правовим нормам та вимогам Цивільного кодексу України, статті 6 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», статті 11 Закону України «Про захист прав споживачів»,

* право на отримання необхідної для укладення договору фінансових послуг інформації закріпленої в статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».


КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ОРГАНУ, ЯКИЙ ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ ОСОБИ, ЯКА НАДАЄ ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ, А ТАКОЖ ОРГАНІВ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

РЕКВІЗИТИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

Адреса: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9

Телефон довідкової служби: 0800 505 240

E-mail: nbu@bank.gov.ua

Сайт: bank.gov.ua


РЕКВІЗИТИ ОРГАНІВ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

Адреса: 01001, м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1

Телефон: (044) 279 12 70, (044) 278 84 60, (044) 278 41 70

Факс: (044) 279 48 83

E-mail: General-head@consumer.gov.ua


ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В М. КИЄВІ

Адреса: 04053, м. Київ, вул. Некрасовська, 10/8

Телефон: (044) 486 54 86

Факс: (044) 486 40 27

E-mail: info@kiev.dpss.gov.ua


КОНТАКТНІ ДАНІ ІНШИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИМожна знайти на сторінці офіційного сайту Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Сайт: https://www.dpss.gov.ua.


Захист прав споживачів 

Нормативно-правова база:

- Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV,
- Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12.07.2001 № 2664-III,
- Закон України "Про захист прав споживачів" від 12.05.1991 № 1023-XII,
- Закон України "Про споживче кредитування" від 15.11.2016 № 1734-VIII,
- Закон України "Про захист персональних даних" від 01.06.2010 № 2297-VI,
- Закон України "Про організацію формування та обігу кредитних історій" від 23.06.2005 № 2704-IV,
- Закон України "Про електронну комерцію" від 03.09.2015 № 675-VIII,
- Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг" від 22.05.2003 № 851-IV,
- Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 14.10.2014 № 1702-VII,
- Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913,
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 № 217 "Про схвалення Концепції державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року",
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.12.2071 № 983 "Ппро затвердження плану заходів з реалізації Концепції державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року".


Інформація, що надається клієнтам відповідно до ст 12 Закону України  "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"


Основні умови кредитного договору


Паспорт споживчого кредиту


Повідомлення про обробку персональних даних


Політика конфіденційності та захисту персональних даних


Аудиторський висновок


Статут


Інформація про вимоги щодо взаємодії із споживачами


Повідомлення кредитодавця про те що, Інтереси споживача представляє його уповноважений представник


Положення про порядок взаємодії із споживачем фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості


Умови, за яких кредитодавець розпочинає діяльність із врегулювання простроченої заборгованості


Перелік контактних даних кредитодавця, за якими приймаються звернення споживачів фінансових послуг щодо діяльнсті залученої колекторської компанії


Порядок відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитору


Порядок та спосіб погашення простроченої заборгованості


Виписка ЄДР


Внутрішні правила надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту ТОВ "ФК "ВЕРОНА"


Примірний кредитний договір ТОВ "ФК "ВЕРОНА"


Звіт про власний капітал


Звіт про фінансовий стан


Звіт про сукупний дохід


Звіт про рух грошових коштів


Примітки до фінансової звітності


Примітки до фінансової звітності за 2018 рік


Аудиторський висновок за 2018 рік


Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік


Звіт про власний капітал за 2018 рік


Звіт про фінансові результати (в тисячах) за 2018 рік


Баланс (звіт про фінансовий стан) за 2018 рік


Звіт про рух грошових коштів за 2019 рік


Звіт про власний капітал за 2019 рік


Звіт про фінансові результати (в тисячах) за 2019 рік


Баланс (звіт про фінансовий стан) за 2019 рік


Примітки до фінансової звітності за 2019 рік


Аудиторський висновок за 2019 рік


Звіт про рух грошових коштів за 2020 рік


Звіт про власний капітал за 2020 рік


Звіт про фінансові результати (в тисячах) за 2020 рік


Баланс (звіт про фінансовий стан) за 2020рік


Примітки до фінансової звітності за 2020 рік


Аудиторський висновок за 2020 рік


Відомості про власників істотної участі


Відомості про остаточних ключових учасників


Схематичне зображення структури власності


АРХІВНІ ДОКУМЕНТИ


В начало страницы
займ на карту не в банке
Глеб из Черкасс только что
получил кредит на 5 300 грн в Cat Credit
на карточку
Ирина из Киева только что
подала заявку на 4 800 грн в Cat Credit
на карточку
Андрей из Черкасс только что
оплатил кредит на 12 800 грн в Cat Credit
на карточку
Антон из Херсона только что
оплатил кредит на 5 800 грн в Cat Credit
займ на карту не в банке
Александр из Львова только что
получил кредит на 13 700 грн в Cat Credit
микрозаймы
Михаил из Николаева только что
оплатил кредит на 10 500 грн в Cat Credit
займ на карту не в банке
Жанна из Ивано-Франковска только что
получила кредит на 14 700 грн в Cat Credit
займ на карту не в банке
Сергей из Тернополя только что
подал заявку на 6 300 грн в Cat Credit
микрозаймы
Георгий из Сум только что
оплатил кредит на 9 100 грн в Cat Credit
микрозаймы
Мария из Днепропетровска только что
оплатила кредит на 1 400 грн в Cat Credit
микрозаймы
Алла из Харькова только что
получила кредит на 2 400 грн в Cat Credit
займ на карту не в банке
Инесса из Херсона только что
оплатила кредит на 12 700 грн в Cat Credit
займ на карту не в банке
Анастасия из Луцка только что
получила кредит на 500 грн в Cat Credit
на карточку
Николай из Полтавы только что
подал заявку на 14 700 грн в Cat Credit
микрозаймы
Алла из Днепропетровска только что
получила кредит на 8 500 грн в Cat Credit
на карточку
Полина из Ивано-Франковска только что
подала заявку на 1 500 грн в Cat Credit
на карточку
Нина из Харькова только что
получила кредит на 5 600 грн в Cat Credit
микрозаймы
Анатолий из Луцка только что
получил кредит на 1 600 грн в Cat Credit
займ на карту не в банке
Тарас из Сум только что
оплатил кредит на 4 200 грн в Cat Credit
займ на карту не в банке
Леонид из Одессы только что
подал заявку на 2 000 грн в Cat Credit