Завантаження...
Юридична інформація

НАЗВА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ:

Повна назва: 
- українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕРОНА»
- російською мовою: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ« ВЕРОНА»
- англійською мовою: LIMITED LIABILITY COMPANY «FINANCIAL COMPANY «VERONA»
Скорочена назва:
- українською мовою: ТОВ «ФК «ВЕРОНА»
- російською мовою: ООО «ФК« ВЕРОНА »
- англійською мовою: LLC «FC «VERONA»


ДАТА ТА НОМЕР ЗАПИСУ В ЄДИНОМУ ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ:

19.09.2017
1 070 102 0000 069659
ВІДОМОСТІ ПРО ЗАСНОВНИКА (УЧАСНИКА):

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ

КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КУБ ІНВЕСТ»

Код ЄДРПОУ засновника: 41991787

Частка в статутному капіталі складає 50,2%.

ТІТАМИР БОГДАН ОЛЕГОВИЧ

Частка в статутному капіталі складає 30,0%.

ТІТАМИР ЕВЕЛІНА СЕРГІЇВНА

Частка в статутному капіталі складає 9,9%.

ПОЛТЄВ АНТОН ЕДУАРДОВИЧ

Частка в статутному капіталі складає 9,9%.ВІДОМОСТІ ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН:

Директор Хлебнікова Ольга Іванівна  
(часткою в статутному капіталі ТОВ «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «ВЕРОНА» (ТМ «Гроші Всім») не володіє).АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

СТАТУТ

ВИПИСКА ЄДР

ВНУТРІШНІ ПРАВИЛА

ДОГОВІР ПОЗИКИ (ОФЕРТА)

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР ПОЗИКИ

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН

ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ЗА 2019 РІК

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН ЗА 2019 РІК

ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД ЗА 2019 РІК

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ЗА 2019 РІК

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 2019 РІК

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ЗА 2019 РІК


БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ:

Р/р 26508036700039 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299,
IBAN-рахунок № UA33 305299 00000 26508036700039

Код ЄДРПОУ: 41602157ВІДОМОСТІ ПРО КІНЦЕВИХ БЕНЕФІЦІАРНИХ ВЛАСНИКІВ (КОНТРОЛЕРІВ):

1. ТОНКАЛЬ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, Україна.МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ:

04073 , м. Київ, пр-т Степана Бандери, дом 8, буд 6
Код території за КОАТУУ: 8038200000
Гаряча лінія: 0 800 216 777 CALL BACK


ВІДОМОСТІ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ:

У стані банкрутства, санації чи ліквідації ТОВ «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «ВЕРОНА» (ТМ «Гроші Всім») не перебуває.
У стані припинення ТОВ «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «ВЕРОНА» (ТМ «Гроші Всім») не перебуває.


Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії ФК № 964, реєстраційний номер 13103693, видане на підставі розпорядження Нацкомфінпослуг від 05.12.2017 №4425.

Ліцензія Нацкомфінпослуг на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, від 19.12.2017, код фінансової послуги 13.06, на підставі розпорядження Нацкомфінпослуг від 19.12.2017 № 4561.

Ліцензія Нацкомфінпослуг на надання послуг з факторингу, від 19.12.2017, код фінансової послуги 13.11, на підставі розпорядження Нацкомфінпослуг від 19.12.2017 №4561.


Реквізити Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг:
Адреса: 01001, м. Київ-1, вулиця Б. Грінченка, 3
Телефон довідкової служби: (044) 234-39-46
E-mail: info@dfp.gov.ua
Сайт: https://nfp.gov.ua/


Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів
Адреса: 03680 м. Київ-150, вул. Антоновича, 174
Тел.: (044) 528-94-38, Факс: (044) 528-56-00, Гаряча лінія: (044) 528-92-44
E-mail: dsiu@dsiu.gov.uanv@dsiu.gov.ua
Сайт: www.dsiu.gov.ua


Інспекція з питань захисту прав споживачів в м. Киеві
Адреса: 04070 м. Київ, вул. Терьохіна, 8-А
E-mail: mkyiv_zah@ukr.net тел./факс: (044) 417-21-01, 463-79-72
Контактні дані інших територіальних підрозділів Держспоживінспекції можна знайти на сторінці офіційного сайту Державної інспекції Украины з питань захисту прав споживачів:
Сайт: http://www.dsiu.gov.ua

Захист прав споживачів

Нормативно-правова база:

-Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV,
-Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12.07.2001 № 2664-III,
-Закон України "Про захист прав споживачів" від 12.05.1991 № 1023-XII,
-Закон України «Про споживче кредитування» від 15.11.2016 № 1734-VIII,
-Закон України "Про захист персональних даних" від 01.06.2010 № 2297-VI,
-Закон України "Про організацію формування та обігу кредитних історій" від 23.06.2005 № 2704-IV,
-Закон України "Про електронну комерцію" від 03.09.2015 № 675-VIII,
-Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг" від 22.05.2003 № 851-IV,
-Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 № 1702-VII,
-Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913,
-Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 № 217 «Про схвалення Концепції державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року»,
-Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 983 «Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року».

 Інформаційне повідомлення щодо захисту прав споживачів

Для прийняття рішення про отримання фінансової послуги Ви повинні самостійно оцінити свої потреби в її отриманні, а також свою фінансову спроможність своєчасно вносити платежі та здійснювати розрахунки за таким договором. Також Ви повинні оцінити, яку суму грошових коштів, виходячи з фактичних доходів, а також обсягу обов’язкових та періодичних витрат.Перед укладенням договору про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, Товариство розкриває клієнтам (споживачам) визначену законодавством України інформацію, яка включає:
1)перелік послуг, що надаються фінансовою установою, порядок та умови їх надання,- розміщених на веб-сайті Товариства, що визначені Внутрішніми правилами надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту Товариства, відповідно до отриманих Ліцензій та Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, виданих на підставі Розпоряджень НАЦКОМФІНПОСЛУГ, згідно статутної діяльності Товариства;
2)вартість, ціну/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг залежно від виду фінансової послуги, - розміщених на веб-сайті Товариства, що визначені Внутрішніми правилами надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту Товариства, та Договором про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (Оферта);
3) Інформацію про фінансову послугу;
4)інформацію про механізми захисту прав споживачів фінансових послуг:
- наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг,
- наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору,
- порядок внесення змін та доповнень до договору,
- неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором,
- захист позичальників, які відносяться до категорії військовослужбовців, резервістів та військовозобов’язаних,
- можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг,
-наявність у клієнта можливості вивчити договір і з’ясувати чи його зміст відповідає правовим нормам та вимогам Цивільного кодексу України, статті 6 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», статті 11 Закону України «Про захист прав споживачів»,
- право на отримання необхідної для укладення договору фінансових послуг інформації закріпленої в статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг.